Privacy Verklaring

Sofia Anima | HSP coach, Maaike Kruijsen

SOFIA ANIMA NEEMT DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS SERIEUS EN GAAT ZORGVULDIG OM MET JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.
Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Contactgegevens

Website
www.sofia-anima.nl

Adres
Sint Mariewal 1
2801 WS Gouda

Telefoon
0640678455

Maaike Kruijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sofia Anima. Zij is te bereiken via info@hspcoachmaaike.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sofia Anima verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Sofia Anima verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huistarts
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sofia Anima verwerkt indien van toepassing, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou ten behoeve van het intakegesprek:

 

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Sofia Anima persoonsgegevens verwerkt

Sofia Anima verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de HSP Tips via email en commerciële doeleinden
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om je goederen en diensten te leveren
 • Sofia Anima analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Sofia Anima verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

 • De gegevens van het intakeformulier worden alleen gebruikt voor het coachingstraject, opstellen van de factuur en het maken van contact tijdens het coachingstraject.

Hoe lang Sofia Anima persoonsgegevens bewaart

Sofia Anima bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Intakeformulier
Sofia Anima bewaart het intakeformulier tot een maand na afronding van het coachingstraject dan wel een eenmalig intakegesprek. Dit gebeurt ten behoeve van de hulpvraag tijdens het traject en het opstellen van facturen.

Aantekeningen tijdens het coachingstraject
Deze worden vernietigt na afronding van het coachingstraject danwel direct na een eenmalig gesprek.

HSP Tips (gratis) via e-mail
Na uitschrijving worden de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan deze lijst, te weten e-mailadres en voornaam, door Enormail automatisch op een aparte uitschrijf lijst bewaard (zij geven als reden op dat dit ter voorkoming is van herinschrijving bijeen import). Bij verzoek kunnen je gegevens uit deze lijst verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sofia Anima verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sofia Anima blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sofia Anima gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sofia Anima gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sofia Anima en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hspcoachmaaike.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sofia Anima wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging Persoonsgegevens

Sofia Anima neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hspcoachmaaike.nl.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de informatie van deze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van onderstaande Social Media platforms vind je buttons op deze website. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook
Instagram
Pinterest
YouTube
Twitter

Links

Op deze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op deze link te klikken ga je naar een website buiten www.sofia-anima.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Affiliate Links
In sommige artikelen van Sofia Anima staan zogenaamde affiliate links. Als je iets via deze link aanschaft, dan krijgt Sofia Anima een kleine vergoeding. Van deze vergoeding kunnen wij deze website onderhouden zodat je kan blijven genieten van alle informatie en tips.

Ontvang gratis HSP Tips in je mailbox!

Heb je vooral last van je hoogsensitiviteit?

Meld je aan

 

Ontvang regelmatig de nieuwste HSP artikelen & tips in je mailbox!