Skip to content

Privacy Verklaring

 

HSP coach Maaike gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.
Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Contactgegevens

Website
hspcoachmaaike.nl

Adres
Boomhaard 211G
2771 PD Boskoop

Maaike Kruijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van HSP coach Maaike. Zij is te bereiken via info [at] hspcoachmaaike.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die wij verwerken
HSP coach Maaike verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan HSP coach Maaike verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
HSP coach Maaike verwerkt indien van toepassing, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou ten behoeve van het intakegesprek:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag HSP coach Maaike persoonsgegevens verwerkt

HSP coach Maaike verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van de HSP mail en commerciële doeleinden.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om je goederen en diensten te leveren.
 • HSP coach Maaike analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • HSP coach Maaike verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 •  De gegevens van het intakeformulier worden alleen gebruikt voor het coachingstraject, opstellen van de factuur en het maken van contact tijdens het coachingstraject.
 
 

Hoe lang HSP coach Maaike persoonsgegevens bewaart

HSP coach Maaike bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Intakeformulier
HSP coach Maaike bewaart het intakeformulier tot een maand na afronding van het coachingstraject dan wel een eenmalig intakegesprek. Dit gebeurt ten behoeve van de hulpvraag tijdens het traject en het opstellen van facturen.

Aantekeningen tijdens het coachingstraject
Deze worden vernietigt na afronding van het coachingstraject dan wel direct na een eenmalig gesprek.

HSP mail (gratis) via e-mail
Na uitschrijving worden de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan deze lijst, te weten e-mailadres en voornaam, door Enormail automatisch op een aparte uitschrijf lijst bewaard (zij geven als reden op dat dit ter voorkoming is van herinschrijving bij een import). Bij verzoek kunnen je gegevens uit deze lijst verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

HSP coach Maaike verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HSP coach Maaike blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HSP coach Maaike gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HSP coach Maaike gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HSP coach Maaike en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hspcoachmaaike.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HSP coach Maaike wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging Persoonsgegevens

HSP coach Maaike neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hspcoachmaaike.nl.

Social Media

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de informatie van deze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van onderstaande Social Media platforms vind je buttons op deze website. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook
Instagram
Pinterest
YouTube
Twitter

Links

Op deze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op deze link te klikken ga je naar een website buiten www.hspcoachmaaike.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Affiliate Links
In sommige artikelen van HSP coach Maaike staan zogenaamde affiliatie links. Als je iets via deze link aanschaft, dan krijgt HSP coach Maaike een kleine vergoeding (zonder dat het jou extra geld kost). Van deze vergoeding kan ik deze website onderhouden zodat je kan blijven genieten van alle informatie en tips.

Lees ook de algemene voorwaarden van HSP coach Maaike.