Onderzoek: de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP

de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP
3 minuten

In het onderzoek naar de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP, is ontdekt dat stress een rol speelt bij de relatie tussen HSP en slechtere fysieke gezondheid. Dit suggereert dat het verminderen van stress kan helpen om de impact van hoogsensitiviteit op je gezondheid te verminderen.

In dit artikel:

  • Achtergrond
  • Het onderzoek
  • Hoogsensitiviteit en gezondheid
  • De relatie tussen stress en fysieke gezondheid voor HSP
  • Resultaat

Achtergrond

Binnen het brede onderzoeksveld van hoogsensitiviteit (sensory processing sensitivity in de wetenschap) zijn er maar weinig studies die de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP hebben onderzocht. Eerdere onderzoeken tonen wel aan dat hoogsensitiviteit verband houdt met het meer ervaren van stress. We weten ook dat psychologische stress kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen. Daarom is nu onderzocht of het ervaren van stress een belangrijke schakel is tussen hoogsensitiviteit en de fysieke gezondheid.

Het onderzoek

Het onderzoek omvatte 923 studenten die vragen over demografie en verschillende vragenlijsten invulden via een online enquête. Hiervoor werd gebruikgemaakt van de 27-item Highly Sensitive Person Scale om hoogsensitiviteit te meten, de Perceived Stress Scale om stress te meten en twee vragenlijsten om zelfgerapporteerde gezondheid te meten.

Er is ook gekeken naar negatieve emoties, omdat ze wilden uitsluiten dat de relatie tussen hoogsensitiviteit en gezondheid simpelweg werd veroorzaakt door negatieve gevoelens.

Meer dan tweederde van de studenten was vrouw en de meesten waren Spaanstalig (93%). De meeste studenten waren jongvolwassen, maar de leeftijden varieerden van 18 tot 50 jaar (gemiddeld 20,6 jaar).

Hoogsensitiviteit en gezondheid

Er werd ontdekt dat de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP aantoonbaar is volgens twee verschillende metingen.

Om de relatie beter te begrijpen, is gekeken naar drie subfactoren van hoogsensitiviteit:

  • Ease of Excitation (EOE)
  • Aesthetic Sensitivity (AES)
  • Low Sensory Threshold (LST)

Ease of Excitation (EOE) en de Low Sensory Threshold (LST) waren betere voorspellers van slechte gezondheid dan de Aesthetic Sensitivity (AES).

De relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP

Omdat hoogsensitiviteit erfelijk is, is ook gekeken naar factoren die ze konden beïnvloeden. Ze ontdekten dat psychologische stress fungeerde als een verbindend mechanisme tussen hoogsensitiviteit en fysieke gezondheid. Dit betekent dat wanneer mensen met een hoge score op de HSP schaal veel stress ervaren, dit hun fysieke gezondheid kan beïnvloeden.

Resultaat

Hoewel het onderzoek laat zien dat de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP duidelijk aantoonbaar is, biedt het feit dat stress een belangrijke rol speelt ook hoop. Als we stress kunnen verminderen, kunnen we mogelijk de impact van HSP op de gezondheid verminderen. Daarnaast is het grotere plaatje meer complex volgens de onderzoekers. Langduriger en genuanceerder onderzoek naar allerlei facetten van HSP, zoals bijvoorbeeld de rol van vantage sensitivity, is nodig om een beter beeld te krijgen.

Vond je dit leuk? Deel met anderen:

Bewaar voor later op Pinterest:

de relatie tussen stress en fysieke gezondheid als HSP

Ook interessant