De vier typen van intelligentie

4 typen van intelligentie
3 minuten

Wist je dat er vier typen van intelligentie bestaan?

De meest bekende is het IQ, maar er zijn ook nog het FQ, EQ en SQ.

We verwarren vaak de mate van rationele intelligentie, ook wel IQ genaamd, met je waarde als mens. Op zich niet vreemd in een maatschappij waar we vooral gericht zijn op de vermogens die daarbij horen zoals redeneren, plannen, het vinden van oplossingen, rekenen en talen. Maar het is natuurlijk wel een heel eenzijdig beeld van de mens dat zoveel meer omvat dan alleen het IQ!

Andere intelligenties

Hoogsensitieve mensen hebben dit maar al te vaak ondervonden. Velen hebben te maken (gehad) met onbegrip voor hun empathische en intuïtieve vermogens. Mondjesmaat komt er meer aandacht voor deze vermogens als het tenminste niet direct de zweverige hoek in getorpedeerd wordt. Naast het IQ (intelligentiequotënt) begint er ook meer inzicht te komen in intelligenties op andere terreinen zoals zelfkennis, inzicht in je emoties, empathisch en intuïtieve vermogens en het volgen van een innerlijke leiding.

Fysieke intelligentie: FQ

We starten met het FQ, de fysieke intelligentie. Deze wat miskende vorm van intelligentie is van essentieel belang. Je lichaam is je voertuig waardoor je mens kunt zijn. Het is de basis waardoor alle andere intelligenties kunnen functioneren in de materie: je IQ, je EQ en je SQ.

Je FQ handelt uit een overlevingsdrang en signaleert wanneer je lichaam voedsel nodig heeft, wanneer je iets prettigs of juist niet prettigs meemaakt (vlinders in je buik, buikpijn van de spanning) en wanneer het rust nodig heeft. Deze intelligentie vormt meteen ook de meest belangrijke uitdaging voor veel hoogsensitieve mensen.

Jouw eigen basisbehoeften als eten, waarschuwingssignalen in je lichaam over bepaalde mensen/situaties, voldoende rust en aanwezig zijn in je lichaam staan meestal niet op de eerste plaats. Wanneer je je hier bewust van bent en je jezelf traint in het luisteren naar je lichaam hoeft dit zeker geen uitdaging te blijven!

Rationele intelligentie: IQ

De rationele intelligentie, het IQ is algemeen bekend en zorgt ervoor dat je logische en strategische problemen kunt oplossen. Het is het vermogen om rechtlijnig, in reeksen en objectief te kunnen denken. Het is in tegenstelling tot de andere intelligenties gangbaar om deze te testen. Een IQ tussen de 90 en 110 wordt als gemiddeld beschouwd.

Emotionele intelligentie: EQ

Het EQ heeft betrekking op je emotionele intelligentie. Hierbij gaat het om vermogens als omgaan met en bewust zijn van je emoties door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen.

Omdat dit gerelateerd is aan je persoonlijke beleving is het lastiger te meten. Zo zullen we als mensen al snel ervaren dat de één wat makkelijker in de omgang is dan de ander. Immers, wie zich bewust is van zijn emoties zal ze minder snel klakkeloos op een ander projecteren. Het subjectieve hiervan is dat we dit ook al snel ervaren wanneer we een klik met een ander voelen.

Voor hoogsensitieve mensen brengt het EQ zowel talenten zoals expressie via creativiteit, zelfkennis via zelfreflectie en empathisch vermogen alsook uitdagingen zoals eigen emoties in balans brengen, onderscheid maken tussen je eigen emoties en die van de ander en bij jezelf blijven ongeacht de emotie van de ander.

Spirituele intelligentie: SQ

Deze term is relatief nieuw hoewel Abraham Maslow (psycholoog) in 1943 al schreef over zelfontplooiing. Het SQ geeft het vermogen aan te kunnen handelen vanuit zingeving en bezieling. Wie zijn wij werkelijk? Welke levensweg of missie hebben we?
 
Het zoeken naar verbanden alsmede de behoefte tot verbinden komt hier vandaan. Elk mens maakt bewust en onbewust gebruik van deze vorm van intelligentie. Een voorbeeld waarbij het SQ aangesproken wordt is wanneer je behoefte voelt om te bezinnen. Dat kan zijn door een schokkende gebeurtenis of juist doordat er tijdenlang juist helemaal niets is gebeurd.
 
Carolina Bont, auteur van diverse boeken over hoogsensitiviteit zoals Hoogsensitiviteit als kracht & Versterk je uitstraling beschrijft het SQ als ‘het vermogen om fundamentele vragen te stellen’ en ‘inzicht: in contact staan met je innerlijke kennis en de innerlijke leiding kunnen volgen.’ Zelfreflectie, één van de meest in het oog springende talenten van veel hoogsensitieve mensen is de behoefte om jezelf te blijven ontwikkelen, vind je eveneens bij het SQ terug.

Bronnen:

Vond je dit leuk? Deel met anderen:

Bewaar voor later op Pinterest:

4 typen van intelligentie

Ook interessant

Nog geen reacties. Reageer hieronder!


Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.